Volkshuisvesting

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Een evenwichtige bevolkingsopbouw in de stad: aanbod van nieuwbouwwoningen voor diverse doelgroepen.

Streefdoel/indicator

Het nieuwbouwprogramma bevat een gemiddelde toevoeging van structurele 75 studenteneenheden per jaar. Voor de periode 2011-2015 worden minimaal 375 structurele studenteneenheden toegevoegd.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2013 is het project studentenhuisvesting Burg. Roelenweg/Pannekoekendijk gestart.

75 eenheden per jaar.

Complex A tot C is opgeleverd.
In totaal zijn dit 375 studentenwoningen.