Bijstandverlening en armoedebestrijding

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We bestrijden armoede als gevolg van langdurige afhankelijkheid van een laag inkomen.

Streefdoel/indicator

  • We verstrekken de langdurigheidstoeslag aan huishoudens die van een laag inkomen leven, zodat zij in staat zijn om zelf te kunnen reserveren voor duurzame gebruiksgoederen of voor andere onvoorziene uitgaven.
  • 80% van de huishoudens die langdurig afhankelijk zijn van een laag inkomen, maakt gebruik van de langdurigheidstoeslag.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Minstens 70% van de WWB huishoudens die afhankelijk zijn van een laag inkomen doet een beroep op de langdurigheidstoeslag.

Minstens 80% van de WWB huishoudens die afhankelijk zijn van een laag inkomen doet een beroep op de langdurigheidstoeslag.

Er is 1921 keer een langdurigheidstoeslag uitbetaald. Van alle betaalde toeslagen gaat 91,3% naar huishoudens met een inkomen tot 100% van het sociaal minimum , 5% naar de inkomensklasse tot 105% en de overige 3,7% naar de klasse tot 110%.  

Relaties met andere programma’s

Programma 10 (instroom WWB verminderen, aanscherping passende arbeid, uitstroom WWB vergroten)