Veiligheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Stabiele openbare orde.

Streefdoel/indicator

Stabiele openbare orde door het beperken van ordeverstoringen[1] en criminele activiteiten[2] in de periode 2011- 2014.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Kengetallen/nulsituatie 2009:

  • aantal risicogevoelige situaties (vooraf) besproken in Politieoverleg Zwolle (POZ) / Driehoek 21/21.
  • openbare ordeverstoringen (achteraf) besproken in POZ / Driehoek 65/70.

Geen specifieke norm 2014 gesteld.
Tussenstand wat betreft de huidige
jaarschijf:

  • aantal risicogevoelige situaties (vooraf) besproken in Politieoverleg Zwolle (POZ) / Driehoek 20/17 (2012).
  • openbare ordeverstoringen (achteraf) besproken in POZ / Driehoek 45/34 (2012).

In 2014 gerealiseerd:

  • aantal risicogevoelige situaties (vooraf) besproken in Politieoverleg Zwolle (POZ) / Driehoek 22/19 (2014).
  • openbare ordeverstoringen (achteraf) besproken in POZ / Driehoek 52/39 (2014).

Relaties met andere programma’s

Programma 6.

[1] Bijvoorbeeld bij demonstraties, grote evenementen en voetbalwedstrijden.
[2] Alle gedragingen die door de wet strafbaar zijn gesteld.