Onderwijs en jeugd

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

In alle wijken is er een stimulerende leefomgeving waardoor kinderen en jongeren zich positief kunnen ontwikkelen.

Streefdoel/indicator

Integratie van het brede scholenbeleid in de ontwikkelingen sociaal domein, wijkgericht werken, sociale wijkteam en netwerk cjg.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

aantal brede scholen met keurmerk
2013:  23.

Afhankelijk van te ontwikkelen beleid.

Het aantal brede scholen is gelijkgebleven. Met het onderwijs is gewerkt aan een sterkere verbinding van (brede) scholen aan het opgavengericht werken in Zwolse wijken.

Relaties met andere programma’s

Deze doelstelling heeft een relatie met de programma’s 6 en 12 en 13.