Leefbaarheid en welzijn

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Een veerkrachtige Zwolse civil society waarin burgers bereid zijn iets voor elkaar te doen en als actieve burgers een bijdrage leveren aan de samenleving.

Streefdoel/indicator

Toename vrijwillige inzet/actief burgerschap
Bevorderen participatie van ouderen en eenzaamheidgevoelens onder jongeren en ouderen verminderen

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Vrijwillige inzet in de buurt: 40 %
(buurt voor buurt onderzoek 2011).

25,9 % van de bevolking is als vrijwilliger actief (Arcon).

Stijging met 10 %.

Stijging met 5 %.

2014: Stedelijk gemiddelde: 37%
Ondanks intensieve inzet van de Vrijwilligerscentrale en gericht aanbod van sociaal culurele activiteiten is o.a. als gevolg van de rijksbezuiniging op de maatschappelijke stages VO de veronderstelde groei achtergebleven.

39 % van de ouderen voelt zich wel eens eenzaam (GGD Monitor 2011).

Daling met 5 %.

GGD monitor is niet geactualiseerd

8 % voelt zich ernstig tot zeer ernstig eenzaam (GGD monitor 2011).

Daling met 2 %.

Zie opmerking GGD monitor

38% van de mensen tussen de 19 en 65 jaar oud voelt zich wel eens eenzaam GGD-monitor 2008).

Daling met 5%.

Zie opmerking GGD monitor

3 % van de inwoners van Zwolle, vanaf 18 jaar, voelt zich vaak tot altijd eenzaam. (buurt voor buurt-onderzoek 2013).

Daling met 1%.

2014: stedelijk gemiddelde: 3%.
Een tweetal stadsdelen is gedaald naar 2% (Stadsdelen West en Zuid)