Groene leefomgeving en milieu

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad.

Streefdoel/indicator

Het aantal kilometers vrij liggend fietspad in het buitengebied neemt gemiddeld met 1 km per jaar toe.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Het aantal kilometers vrij liggend fietspad bedroeg in 2010: 35 km.

Tot 2020 zal gemiddeld 1 km nieuw fietspad worden gerealiseerd.
In 2013 is fietspad Bikkenrade (3 km) en deels fietspad Kuijerhuislaan - Marsweg (1km) aangelegd.

Het ontwerp voor het ruim 3 km lange fietspad over de geluidswal langs de Hasselterweg is gereed; de uitvoering staat gepland voor 2016-17.

De aanleg fietspad Hessenpoort - Hessenweg (1,2 km) is verschoven naar 2015 of later.  

Streefdoel/indicator

Het bezoek aan stadsrandgebieden neemt toe ten opzichte van 2005.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Het percentage bewoners dat minimaal 1 keer per maand een stadsrand bezocht was in 2005:

  • Langs de IJssel            23%
  • Zwarte Water Vecht     14%
  • Herfte Wijthmen           12 %

De norm voor 2014 is dat bezoek aan stadsranden gelijk blijft of groeit t.o.v. 2005.
In 2012 zien we een groei:

  • Langs de IJssel            26%
  • Zwarte Water Vecht     20%
  • Herfte Wijthmen           16%

De uitvoering van het project Ruimte voor de RivierZwolle vordert gestaag. Tijdens deze uitvoeringsperiode organiseren lokale groeperingen excursies in de uiterwaarden.

De actualisering van Rondje Zwolle is voorbereid (uitvoering voor seizoen 2015). De financiering van de verbetering van het  "Kleine Veer" is in voorbereiding.

De komst van een waterskibaan met een horecapaviljoen bij de Wijthmenerplas is voorbereid.

Binnen Ruimte voor de Vecht zijn de financiering voor de ontwikkeling en het beheer voor Natuurontwikkelingsproject De Kromme Kolk (Vechtdal) geregeld, zodat in 2015 de uitvoering van start kan. In deze Vechtcorridor is de komst van een Dijkmoment (theehuis en informatiepunt) aan de Vecht bij camping Vecht&Zo voorbereid.

De aanleg van het particuliere landgoed Herculosche Esch is gestart.

Voorbereiding is getroffen om gebruik te maken van de Interim-regeling Groene Blauwe Diensten voor het behoud van particuliere landschapselementen in de Buurtschap IJsselzone en Stadsbroek.

Streefdoel/indicator

De biodiversiteit blijft minimaal gelijk (er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van deze indicator).

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Norm is in ontwikkeling.

Norm is in ontwikkeling.

De gezamenlijke inventarisatie met 80 vrijwilligers, het waterschap en Landschap Overijssel is gereed.
De streefdoelen worden nu ontwikkeld.