Bereikbaarheid en mobiliteit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sterk inzetten op mobiliteitsmanagement voor specifieke gebieden en doelgroepen.

Streefdoel/indicator

Reductie van 5% van het aantal autokilometers in de spits in 2015 bij de bedrijven die meedoen met het Convenant Mobiliteitsmanagement
voor Zwolle en Kampen.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2010 is een 0-metingen en in 2012 een 1-meting uitgevoerd. Hieruit bleek dat het aantal autokilometers in de spits bij de deelnemende bedrijven met 1-2% was afgenomen.

Verdere afname van het aantal autokilometers in de spits.

Vanaf eind 2013 is de aanpak mobiliteitsmanagement integraal
onderdeel van het programma Beter Benutten. Dit geldt ook voor de landelijke meting met regionale resultaten. Het resultaat voor onze regio is medio 2014 een reductie van gemiddeld 9%.