Economie

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Werkstad voor eigen inwoners en regio.

Streefdoel/indicator

Jaarlijkse banengroei 0,5%-punt boven landelijk gemiddelde.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

 • De verhouding tussen het aantal banen en het aantal inwoners van 15 tot en met 64 jaar is op 1 april 2012 109% (109 banen voor 100 inwoners).
 • Groei van de werkgelegenheid in 2012 was ten opzichte van 2011 1,3%. Landelijk was de krimp -0,7%.
 • De toename van het aantal vestigingen in 2012 was 3,3%. Landelijk was de groei 1,5%.
 • In Zwolle zijn in 2012 1.096 bedrijven gestart. Dat is 11,4% van het totaal aantal ondernemingen (nationaal is die verhouding 9,3%).
 • De werkgelegenheidsfunctie van Zwolle is in 2014: 108%.
 • Jaarlijkse groei van werkgelegenheid 0,5%-punt boven landelijk niveau.
 • Jaarlijkse groei van vestigingen gelijk aan landelijk gemiddelde.
 • In 2014 1.000 startende bedrijven.
 • De werkgelegenheidsfunctie van Zwolle is in 2014: 107%.
 • De groei van de werkgelegenheid ligt in 2014 ten opzichte van 2013 0,5%-punt boven het landelijk niveau (in Zwolle -0,6%, landelijk -1,1%).
 • De groei van het aantal vestigingen is boven het landelijke gemiddelde (in 2013-2014 in Zwolle 3,7%, landelijk 1,9%).
 • In maart 2012 is Polymer Science Park geopend. Polymer Science Park heeft medio 2013 24 deelnemers, waarvan 2 grote bedrijven, 20 MKB-bedrijven en 3 kennisinstellingen.
 • Op 13 februari 2013 heeft Deltion College subsidie ontvangen voor de oprichting van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap Polymeren, Coatings en Composieten.
 • In de tweede helft van 2013 is door de kwartiermaker Health and Care een verkenning uitgevoerd naar de opzet van het Health Innovation Park in Zwolle.

De doelen voor Polymer Science Park zijn in de subsidiebeschikking d.d. 19 december 2012 vastgelegd:

 • In 2014 nemen er ten minste 25 partijen deel aan het cluster Polymer Science Park (8 grote bedrijven, 13 MKB-bedrijven en 4 kennisinstellingen).
 • Binnen het cluster worden gedurende de periode tot 2015 5 à 6 grote projecten parallel uitgevoerd; en totaal 25 projecten (waarvan minimaal 20 MKB-projecten) in drie jaar tijd.

De eerste drie opleidingen van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Polymeren, Coatings en Composieten zijn in het seizoen 2013-2014 gestart.

Bij het Polymer Science Park zijn inmiddels 30 betalende leden aangesloten.

Eind 2014 zijn er projecten met 62 verschillende bedrijven uitgevoerd en zitten er nog 45 bedrijven in de pijplijn voor nieuwe projecten. Van die 45 zijn er minimaal 15 betrokken bij een gezamenlijke aanvraag voor een Europees subsidieprogramma (EFRO). Behalve in projectvorm is er bij 50-100 bedrijven per jaar een lichte vorm van ondersteuning verleend.

De kennismakingsmodule is in vier opleidingen aangeboden. In het eerste half jaar van 2014 hebben ongeveer 200 studenten een module gevolgd en in de tweede helft van het jaar ongeveer 600.

 • Kennispoort Regio Zwolle organiseerde in 2012 elf kenniskringen en 28 (innovatie)bijeenkomsten. In 2013 zijn ondernemersbijeenkomst in alle zeventien gemeenten in de Regio Zwolle georganiseerd.
 • In 2012 zaten 53 ondernemers in een ondersteuningstraject, daarnaast heeft Kennispoort met 73 ondernemers een intakegesprek gevoerd en hebben er acht voor de klankbordcommissie gepitcht.

Kennispoort Regio Zwolle heeft een gemiddelde klanttevredenheidswaardering van > 7,0 en kent een positieve NPS (> 0). De ‘Net Promoter Score’ (NPS) peilt bij de respondent in welke mate hij/zij Kennispoort, haar diensten en/of instrumenten aan anderen zou aanbevelen.

Het gemiddelde rapportcijfer voor de dienstverlening van Kennispoort Regio Zwolle is 7,3. 76 procent van de ondernemers beveelt Kennispoort aan bij een collega-ondernemer.

 • In 2012 is er een Next Generation Access-netwerk (NGA) (open en toekomstvast breedbandnetwerk) voor alle bedrijven en huishoudens in de bebouwde kom beschikbaar.

In 2014 nemen marktpartijen het initiatief om nieuwe netwerken (op basis van glasvezel) aan te leggen. Dit bevordert de breedbandtoegang voor particulieren en bedrijven op bedrijventerreinen.

 • In Stadshagen is door Reggefiber glasvezel aangelegd. Ook zijn voorbereidingen getroffen door marktpartijen voor de uitrol van glasvezel in nieuwbouwgebieden.
 • De Stichting IJsseldelta Buitengebied Glas is december 2014 opgericht. Dit initiatief van burgers verkend in aansluiting op subsidiemogelijkheden bij de Provincie Overijssel de mogelijkheden voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied.