Volkshuisvesting

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Keuzevrijheid voor de woonconsument: stimuleren van (collectief) particulier opdrachtgeverschap.

Streefdoel/indicator

In periode 2012-2015 zijn twee projecten voor CPO zijn gerealiseerd of in aanbouw (prestatieafspraak met provincie).

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

CPO project Mens- en Milieuvriendelijk
Wonen Trapjeswijk wordt in 2013 opgeleverd.

CPO projecten ‘Krasse Knarren’ en woonwagenlocaties Werkerhoven faciliteren.’

Krasse Knarren groep heeft in 2014 binnen het uitgiftebeleid van de Aa-bad locatie de mogelijkheid gekregen om met een haalbaar voorstel te komen. De termijn hiervoor loopt door tot in 2015.

Woonwagenlocatie Werkerhoven is  gerealiseerd.

Streefdoel/indicator

Minimaal 11% van de nieuwbouwwoningen wordt gerealiseerd via particulier opdrachtgeverschap.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In het nieuwbouwprogramma is 8% opgenomen als particulier opdrachtgeverschap

Voldoende kavels op verschillende locaties en in verschillende prijsklassen blijven aanbieden aan particulieren.

Op acht locaties en  in verschillende prijsklassen zijn er  in 2014 kavels aangeboden.
In totaal zijn er drie kavels verkocht, 2 aan het Rozenpad Westenholte en 1 in Breecamp Oost.