Sociaal economische zelfredzaamheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Alle Zwollenaren die kunnen werken, werken naar vermogen.
We willen Zwollenaren die een beroep (gaan) doen op inkomensondersteuning, zo snel mogelijk begeleiden naar betaald werk of zelfstandig ondernemerschap. Doel is om deze Zwollenaren zo snel mogelijk (weer) duurzaam bijstandsonafhankelijk (minimaal een half jaar uit de uitkeringssituatie) te laten zijn. De optelsom van de individuele effecten van het hebben van werk: verbetering van de financiële situatie, toename van de eigenwaarde, toename van gevoel van controle op het eigen leven, toename van ervaren gezondheid en de toename van arbeidsgerelateerde en/of andere activiteiten levert positieve maatschappelijke effecten op. Het betreft zowel effecten op sociaal terrein: minder beroep op zorgvoorzieningen, minder beroep op (bijzondere) bijstand (minder uitgaven) en een toename van de betrokkenheid bij de samenleving en de onderlinge betrokkenheid in de buurt/wijk, als effecten op economisch terrein: meer welvaart, meer te besteden, groei economie en werkgelegenheid.

Streefdoel/indicator

Het aantal bijstandsafhankelijke huishoudens neemt af door inkomsten uit loondienst of onderneming of het volgen van een opleiding. (Volledige uitstroom uit de uitkering).

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Nulsituatie 2013: afname aantal bijstandsafhankelijke huishoudens door inkomsten uit loondienst of onderneming of het volgen van een opleiding: 390.
(2012: 390).

Afname aantal bijstandsafhankelijke huishoudens door inkomsten uit loondienst of onderneming of het volgen van een opleiding: 400.

Uitstroom naar loondienst: 320.
Uitstroom naar eigen onderneming: 30.
Uitstroom naar opleiding: 64.
Totale uitstroom: 414.

Nulsituatie 2013: aantal allianties afgesloten met bedrijven: 25.

Aantal allianties met bedrijven uitbreiden tot minimaal 50.

In totaal zijn er 47 allianties afgesloten. In 2015 gaan we door met het afsluiten van allianties.

Nulsituatie 2012: 313 personen zijn in loondienst getreden of zijn een eigen onderneming gestart. Op meetdatum 28 augustus 2013 zijn 222 personen nog aan het werk en uitkeringsonafhankelijk. 46 personen ontvangen een WW- uitkering en 45 personen een WWB-uitkering.

Streefdoel/indicator

Het aandeel bijstandsafhankelijke huishoudens met inkomsten uit loondienst of onderneming neemt toe. (Gedeeltelijke uitstroom uit de uitkering).

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Nulsituatie 2013: aandeel bijstandsafhankelijke huishoudens met inkomsten uit loondienst of onderneming: 385.
(2012: 367).

Het aandeel bijstandsafhankelijke huishoudens met inkomsten uit loondienst of onderneming: 385.

Aandeel bijstandsafhankelijke huishoudens met:
Inkomsten uit loondienst: 448.
Inkomsten uit eigen onderneming: 15.
Totaal: 463.

Streefdoel/indicator

Bij de groep bijstandsafhankelijk huishoudens met inkomsten uit loondienst of onderneming neemt het bedrag uit dit inkomen toe.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Nulsituatie 2013: de hoogte van dit inkomen per maand: € 475.
(2012: € 466).

De hoogte van dit inkomen per maand:
€ 485 inclusief indexatie CBS 2014.

De groep bijstandsafhankelijke huishoudens verdienden gemiddeld € 474,- per maand. We blijven inzetten op het behalen van de norm in 2015.

Relaties met andere programma’s

Met betrekking tot de werkgeversdienstverlening is er een directe relatie met de activiteiten die zijn opgenomen in programma 2.
Met betrekking tot het bieden van individuele ondersteuning aan onze klanten worden genoemde activiteiten uitgevoerd in relatie met de activiteiten benoemd in het programma’s 11 en 16 (digisterker).