Veiligheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Beter veiligheidsgevoel.

Streefdoel/indicator

Inwoners en ondernemers in Zwolle voelen zich in 2013 veiliger dan in 2009 (meting in 2014).

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Score op:
‘Voelt u zich soms onveilig’ = 27%
‘Voelt u zich zelden onveilig’ = 13%
‘Voelt u zich vaak onveilig’ = 2%
Bron: Buurt voor Buurt onderzoek 2009

Geen specifieke norm 2014 gesteld.
Tussenstand wat betreft de huidige jaarschijf:
Score op:
‘Voelt u zich soms onveilig’ = 10%
‘Voelt u zich zelden onveilig’ = 19%
‘Voelt u zich vaak onveilig’ = 2%
Bron: Buurt voor Buurt onderzoek 2013

Op basis van het recente Buurt voor Buurt onderzoek 2014 dat de score ten aanzien van  "soms onveilig" licht is gestegen tot 14%. Overige scores zijn vrijwel ongewijzigd gebleven.

Relaties met andere programma’s

Programma 6.