Leefbaarheid en welzijn

Leefbaarheid, wijkgericht werken en welzijn

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

 • het versterken van het zelforganiserend vermogen in woon- en leefomgeving,
 • het stimuleren van het ontstaan en in stand houden van ( preventieve) steunnetwerken,
 • het overtuigen van bewoners van Zwolle dat persoonlijke inzet voor de publieke zaak verschil kan maken en er toe doet,
 • het stimuleren en coördineren van vitale coalities die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van woon- en leefsituatie in buurten en wijken.

Streefdoel/indicator

 • bij de het Buurt voor buurt-onderzoek 2014 heeft elke buurt minimaal een percentage van 70% van de inwoners dat aangeeft zich verantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid. Het stedelijk gemiddelde blijft minimaal het gemiddelde van de meting 2011 ( 80%).
 • Bij het Buurt voor buurt-onderzoek 2014 geldt voor elke buurt dat minimaal 35% van de buurtbewoners aangeeft in het afgelopen jaar zich actief heeft ingezet voor het verbeteren van de buurt.
 • Bij het Buurt voor buurt-onderzoek 2014 is in alle buurten minimaal een percentage van 40% van de bewoners dat aangeeft dat de gemeente voldoende doet om bewoners te betrekken bij ontwikkelingen in de buurt.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Bij de het Buurt voor buurt-onderzoek 2014 heeft elke buurt minimaal een percentage van 70% van de inwoners dat aangeeft zich verantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid. Het stedelijk gemiddelde blijft minimaal het gemiddelde van de meting 2011 ( 80%).

In iedere buurt minimaal stedelijke gemiddelde 2011

Stedelijk gemiddelde BvB 2014 : 79 %
Buurten onder 70%:

 • Binnenstad-zuid : 67%
 • Het Noorden : 65%
 • Bollebieste : 65%
 • Dieze-centrum : 66%
 • Indischebuurt : 67%
 • Kamperpoort : 66%
 • Holtenbroek IV : 63%
 • 2011: aandacht voor buurtproblemen (% veel +voldoende)= stedelijk gemiddeld 48%
 • Betrekt bewoners bij buurtveranderingen (% ja)= stedelijk gemiddeld 43%
 • Afgelopen jaar actief geweest in de buurt=  stedelijk gemiddeld 40%
 • Schaalscore inzet buurt 2011: 3,4 stedelijk gemiddelde

In iedere buurt minimaal stedelijke gemiddelde 2011

2011: Stedelijk gemiddelde 49%

2014: Stedelijk gemiddelde 45%

2014: Stedelijk gemiddelde: 37%

2014: Stedelijk gemiddelde 3,4