Bereikbaarheid en mobiliteit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Versterken samenwerking met regionale partners en marktpartijen.

Streefdoel/indicator

n.v.t.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

n.v.t.

n.v.t.

  • In 2014 is de deelname op regionaal bestuurlijk niveau gecontinueerd via de programmalijn Bereikbaarheid en Mobiliteit van Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN).
  • Binnen het programma Beter Benutten is de samenwerking met de elf koplopers geïntensiveerd. Dit heeft geresulteerd in 35 deals en arrangementen, die ruim 1.100 spitsmijdingen hebben opgeleverd.
  • Onze wegbeheerders- en verkeersmanagementrol is uitgevoerd met de regionale partners in het Minder Hinder Team, daar zijn o.a. de verkeersscenario’s mee ontwikkeld.
  • Deelgenomen in diverse regionale projecten van partners (N35, N340).