Economie

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Concurrerend vestigingsklimaat voor bedrijven

Streefdoel/indicator

Top tien notering als MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland in 2014

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In de verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente staat Zwolle in 2010-2011: 14de op de landelijke ranglijst, 3e op de lijst van 36 grote steden, 2e op de lijst voor Overijssel.
Een deel van het onderzoek over 2012-2013 is in oktober 2013 bekend geworden: Zwolle staat opnieuw 2e op de lijst voor de provincie Overijssel.

In 2013-2014 staat Zwolle in de top tien van de landelijke ranglijst van MKB vriendelijkste gemeenten.

Zwolle heeft een top-3 notering in de ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeenten voor grote steden en de provincie Overijssel.

De norm voor 2013-2014 is gehaald. Zwolle is  in 2013 verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van Nederland en op één na MKB vriendelijkste gemeente van Overijssel. De prijs is in 2014 uitgereikt. De nieuwe peiling is in 2015.

Nulmeting Normenkader voor Bedrijven 2009: 6,9. De éénmeting Normenkader is in 2013 opgeleverd en daarbij is op zes van de tien normen voldoende gescoord (ten opzichte van vier voldoendes in 2009). Op de norm klanttevredenheid scoorde de gemeente een 7,3.

In 2012 bezochten 18.773 personen het bedrijvenloket (een stijging van 77% ten opzichte van 2011).

‘Ondernemen’ op zwolle.nl is in 2012 15.172 bezocht (stijging van 36% ten opzichte van 2011).

Bij de 3e meting Normenkader (2014 of 2015) is het waarderingscijfer voor de klanttevredenheid bij de doelgroep ondernemers gestegen tot 8.

Het aantal bezoekers en afnemers (via E-herkenning) van het digitaal bedrijvenloket is in 2014 met 10% gestegen.

In 2014 is een eigen ondernemerspeiling uitgezet waarmee ook deelnemers voor een Ondernemerspanel zijn geïnventariseerd. Dit panel dient als populatie voor het stelselmatig peilen van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Samen met de nieuwe Economische index vervangt dit instrument externe onderzoeken die de gemeente ad hoc worden aangeboden. Er vindt (landelijk) geen nieuwe meting Normenkader plaats.

Door de migratie van de website zijn geen cijfers beschikbaar van het effect  zwolle.nl voor ondernemers. Per 2015 zijn nieuwe metingen weer mogelijk.  

Nieuwbouw van kantoren op kantorenlocaties in Zwolle heeft in 2012 niet plaatsgevonden.

Periode 2012-2017: er zijn geen concrete plannen voor nieuwbouw kantoren (uitgifte particulier en gemeente).

In 2014 zijn geen nieuwe kantoren gebouwd en zijn er voor de periode tot 2017 geen concrete nieuwbouwplannen in Zwolle.

Kantorenleegstand is medio 2013 16% (123.000 m²) in Zwolle).

Leegstandspercentage kantoren in Zwolle komt overeen met het landelijk gemiddelde percentage.

Leegstandspercentage in Zwolle is in 2014 gestegen tot circa 16,2%, net boven het landelijke gemiddelde. Circa 10.000 m² kantoren zijn uit de markt genomen en worden de komende jaren getransformeerd naar medische en woonfuncties.

De uitgifte van bedrijventerreinen is in 2012 0,4 hectare.
De uitgifte van bedrijventerreinen is in 2013 voorzien op 1 hectare.

Met de herprogrammering is de prognose voor de periode 2012-2017 bijgesteld naar 3 hectare uitgifte van gemeentelijk bedrijventerrein.

2013 is met 5,7 hectare (ha) uitgifte op Hessenpoort (eerste verkoop Wehkamp en Kuehne+Nagel) en 2.250 m2 op Marslanden G (De Haan en Kip2Day) ruimschoots voldaan aan de prognose van 3 ha. uitgifte per jaar. In 2014 is op Hessenpoort 1,4 ha. verkocht (tweede verkoop Wehkamp) en op Marslanden Zuid 5.212 m2 (RKR); opgeteld circa 1 ha onder de norm. Dit wordt gecompenseerd door de verkopen van 2013. De grondverkoop aan IKEA (4,9 ha.) wordt buiten beschouwing gelaten, omdat dit valt onder het programma detailhandel.