Volkshuisvesting

Zwolle blijft bouwen: nieuwbouwprogramma en bevorderen (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Keuzevrijheid voor de woonconsument: in ieder woonmilieu is aanbod.

Streefdoel/indicator

Toevoegen van netto minimaal 400 woningen per jaar (2013 t/m 2017), waarvan 180 in Stadshagen.
Indien nodig keuzes maken, faseren en doseren van projecten.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2013 worden naar verwachting (aug. 2013) tussen 400 en 500 woningen opgeleverd.

De nieuwe norm voor de productie bedraagt 400 woningen per jaar:

In 2014 zijn 619 nieuwe woningen gerealiseerd.
(een deel hiervan is de oplevering van de studentenwoningen aan de Pannekoekendijk)

Opleveren van 180 nieuwe woningen in Stadshagen.

Opleveren van 220 nieuwe woningen in overig Zwolle.