E Verstrekte geldleningen, garantstellingen en deelnemingen